Seleziona una pagina

PROGRAMMA TECNICO PER BAMBINI / RAGAZZI

 

GRADO UKEMI NAGE WAZA KATAME WAZA

 6° Kyu

cintura bianca e  bianco/gialla

Ushiro ukemi

Yoko ukemi

Mae ukemi 1°

Hiza guruma
O soto gari
Uki goshi
De ashi barai
O uchi gari

Kesa gatame

Kami shiho gatame

Kuzure kesa gatame

5° Kyu

cintura gialla e  gialla/arancio

 Mae ukemi 2°

O goshi
Ko uchi gari
Sasae tsurikomi ashi
Ippon seoi nage
Koshi guruma 

Yoko shiho gatame

Kata gatame

Kuzure kami shiho gatame

4° Kyu

cintura
arancione

Mae ukemi 3°

Tai otoshi
Morote seoi nage
Ko soto gari
Tsuri goshi
Tsurikomi goshi

Tate shiho gatame

Ushiro kesa gatame

3° Kyu

cintura
verde

Ko soto gake
Harai goshi
Uchi mata
Ashi guruma
Okuri ashi barai

Kuzure yoko shiho gatame

Makura kesa gatame

2° Kyu

cintura
blu

Hane goshi
Yoko otoshi
Tomoe nage
Kata guruma
Harai tsurikomi ashi

 Shime waza

1° Kyu

cintura
marrone

Sumi gaeshi
Soto maki komi
Kata guruma
Sukui nage
Tani otoshi

 Kansetsu waza

L’esame di ammissione al grado superiore, fino a 1° Kyu, viene fatto in Sede e richiede:

–     da cintura bianca a cintura bianco/gialla o gialla, 40 lezioni
–     da cintura gialla a cintura giallo/arancio o arancio, 50 lezioni
–     da cintura arancio a cintura verde, 60 lezioni – età minima 10 anni
–     da cintura verde a cintura blu, 80 lezioni – età minima 12 anni
–     da cintura blu a cintura marrone, 100 lezioni – età minima 14 anni

Per i bambini fino ai 9 anni lo sviluppo del programma richiede un tempo doppio, con assegnazione della cintura
intermedia a metà percorso.